DELTA GROUP TIẾP TỤC ĐỨNG TRONG TOP 50 THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG HẤP DẪN

Trong năm 2022, thương hiệu tuyển dụng của DELTA Group tiếp tục đạt được những kết quả đáng mừng qua khảo sát Nơi làm việc Tốt Nhất Việt Nam 2022 của Anphabe: Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng hấp dẫn – khối Doanh nghiệp Việt.Sau đại dịch Covid, thị trường lao động có nhiều thay đổi, do đó tâm lý của người lao động cũng bị tác động không nhỏ. Để liên tục được xướng danh trong Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng hấp dẫn, cũng như giành được sự yêu mến, tin tưởng từ phía người lao động, DELTA Group đã áp dụng nhiều phương pháp quản trị nhân sự đúng đắn, đáp ứng được nhiều tiêu chí khi lựa chọn thương hiệu tuyển dụng của người lao động.

Trong số đó phải kể đến những tiêu chí như: Công việc ổn định; Phúc lợi tốt; Được huấn luyện, đào tạo bài bản; Đội ngũ lãnh đạo có năng lực; Được phát triển năng lực lãnh đạo và Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn. Đặc biệt, DELTA Group luôn đề cao sự công bằng, minh bạch, liêm chính trong doanh nghiệp. Minh bạch thông tin được hiểu cơ bản là việc đảm bảo sự rõ ràng, không chỉ đáp ứng được tính công khai (tức là sự sẵn sàng chia sẻ thông tin) mà minh bạch còn cần phải đảm bảo khả năng tiếp cận được thông tin, sẵn sàng tham gia trao đổi một cách thẳng thắn, trung thực.

Trong bối cảnh quản trị, tính minh bạch trong doanh nghiệp là sự cởi mở, đề cao và thực hiện có hiệu quả việc chia sẻ thẳng thắn và rõ ràng về tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi, chiến lược, quy trình hoạt động và mọi kết quả đạt được của tổ chức và nhân viên. Khi làm việc tại DELTA Group, cán bộ, nhân viên sẽ được:

  • Phổ biến rộng rãi tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi của doanh nghiệp cho nhân viên;
  • Công khai cấu trúc doanh nghiệp, nhà quản lý các cấp, tài liệu phục vụ công việc chung;
  • Công khai, chia sẻ thông tin liên quan chính xác, kịp thời;
  • Minh bạch tài chính nội bộ;
  • Trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa nhà quản lý và nhân viên;
  • Nhân viên có quyền tự do ngôn luận, đưa ra ý kiến đóng góp;
  • Báo cáo và ghi nhận kết quả làm việc cụ thể, chính xác;
  • Đánh giá nhân viên theo đúng năng lực, công khai kết quả đánh giá;
  • Rõ ràng trong cơ chế thưởng phạt, chế độ đãi ngộ, v.v.

Trong nội bộ DELTA Group, Phòng Nhân sự có nhiệm vụ xây dựng Nội quy lao động cụ thể để môi trường doanh nghiệp luôn trong sạch và vận hành theo đúng đường lối, chính sách của Nhà nước. Hơn thế, việc xây dựng và áp dụng nội quy lao động là phương pháp hiệu quả để đảm bảo sự công bằng cho người lao động. Đây là bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp dựa trên nền tảng đạo đức, liêm chính và mình bạch trong kinh doanh. Trong bộ nội quy này, DELTA Group quy định rõ phúc lợi mà người lao động được hưởng khi làm việc tại công ty, cũng như một số hình thức xử lý nếu có sai phạm xảy ra.

Thêm vào đó, DELTA Group hiện đã thức hiện số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, áp dụng cải tiến nâng cấp công nghệ để thực hiện minh bạch các số liệu, thông tin, nhằm cung cấp cho người lao động đầy đủ những thông tin cần thiết để mọi người yên tâm làm việc và cống hiến. Ngoài ra, tại DELTA Group, các hoạt động văn nghệ, giải trí, thi đua luôn diễn ra thường xuyên, tạo ra những sân chơi bổ ích và lý thú cho người lao động.

 

 

Bài viết liên quan