Kỹ sư M&E (Hợp đồng/TQT/Chi phí)

Mô tả công việc: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán thầu phụ

Chuyên viên dự toán M&E

Mô tả công việc: Nghiên cứu HSMT các nội dung về: Phạm vi công việc;

Chuyên viên đo bóc khối lượng M&E

Mô tả công việc: Nghiên cứu HSMT các nội dung về: Phạm vi công việc;

Chuyên viên kỹ thuật

Mô tả công việc: Lập thiết kế BPTC Tham gia quản lý thiết kế (kết

Phiên dịch Tiếng Trung

Mô tả công việc: – Phiên dịch trực tiếp tiếng Trung trong các buổi họp,

Nhân viên đo bóc khối lượng

Mô tả công việc: – Kiểm tra, rà soát tính hợp lý, đầy đủ của

Cán bộ hồ sơ – y tế

Mô tả công việc  Quản lý hồ sơ công nhân tổ đội, thầu phụ tại

Nhân viên hợp đồng – Ban kế hoạch đấu thầu

  Mô tả công việc:  Soạn thảo, đàm phán, kí kết, theo dõi thực hiện

Nhân viên bảo vệ

Mô tả công việc Tiếp nhận, giữ xe cho khách và nhân viên trong ca

Cán bộ hồ sơ (Xây dựng)

Mô tả công việc: Thẩm định hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công, hồ

Kỹ sư kỹ thuật hiện trường (Xây dựng)

Mô tả công việc: Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường

Cán bộ kỹ thuật hiện trường (M&E)

Mô tả công việc: Kiểm tra bản vẽ, triển khai, giám sát các hạng mục

Cán bộ QS (M&E)

Mô tả công việc Lập hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng công trình;

Cán bộ QA/QC (Xây dựng)

Mô tả công việc: Kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công, biện pháp thực

Cán bộ Shop drawing (Xây dựng)

 Mô tả công việc:  Triển khai Bản vẽ shop drawing; Lập tiến độ thi công;