Nhân viên Truyền thông (Multimedia)

Mô tả công việc Thiết kế sáng tạo hình ảnh, video: Chụp và biên tập

Giám sát hiện trường

* Yêu cầu chung: – Trình độ Đại học/Cao đẳng Chuyên ngành Xây dựng/kinh tế

Cán bộ kĩ thuật phụ trách cơ điện

Nhiệm vụ chính: Kiểm tra, kiểm soát phương án thiết kế phần điện, nước, đề

Cán bộ quản lý cung ứng vật tư

*Nhiệm vụ: – Kiểm tra, quản lý, giám sát, phê duyệt về lĩnh vực cung

Cán bộ quản lý copha nhôm và giàn giáo

* Nhiệm vụ: – Quản lý Cốp pha nhôm, Gangform, hệ giàn giáo, hộp….. –

Giám sát vật tư thiết bị

*Nhiệm vụ: – Kiểm tra, giám sát, phê duyệt về lĩnh vực quản lý, sử

Kiến trúc sư

• Nhiệm vụ chính: – Kết hợp với Phòng tổng thầu, Ban kỹ thuật thi

Kế toán công trình

Nhiệm vụ chính: Quản lý, lưu trữ chứng từ – dữ liệu kế toán theo

Nhân viên IT

*Mô tả công việc: – Đảm bảo hệ thống trang thiết bị văn phòng được kết nối

Biên phiên dịch tiếng anh làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

* Mô tả công việc – Dịch các tài liệu, văn bản bản từ tiếng

Giám sát hiện trường (Cọc khoan nhồi)

Mô tả công việc: Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường;

Trưởng ban an toàn

Mô tả công việc: – Phối hợp với Ban chỉ huy và Ban An toàn

Nhân viên Hành chính

* Mô tả công việc Tiếp nhận và xử lý công văn đi, đến theo

Kỹ sư biện pháp thi công

* Nhiệm vụ chính: – Lập, tính toán kiểm tra biện pháp thi công phục

Cán bộ QS (Xây dựng)

Mô tả công việc: Dựa vào bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công –