Nhân viên Tài chính – Đầu tư

* Mô tả công việc: Tìm kiếm, đánh giá cơ hội đầu tư vào các

Biên phiên dịch (mảng đấu thầu)

* Mô tả công việc: Dịch thuật các hồ sơ đấu thầu, các tài liệu hợp

Nhân viên bảo vệ tòa nhà văn phòng

* Mô tả công việc: Tiếp nhận và giữ xe cho khách và nhân viên trong

Nhân viên lập dự toán

* Mô tả công việc: Đọc hiểu bản vẽ thiết kế công trình, hạng mục công

Nhân viên Tài chính

* Mô tả công việc: Lập kế hoạch ngân sách, tính toán dòng tiền, đầu tư

Nhân viên truyền thông Bất động sản

* Mô tả công việc: Lên kế hoạch xây dựng, phát triển nội dung cho

Kỹ sư HAVC

* Mô tả công việc: Kiểm soát bản vẽ thiết kế và giám sát các công

Cán bộ QA/QC

Mô tả công việc: Lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu công việc xây

Chuyên viên kiểm soát thiết kế- kiến trúc/hoàn thiện

Mô tả công việc: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ thiết kế của thầu

Kỹ sư QS (về mảng thầu và dự toán)

* Mô tả công việc: Kiểm tra, đo bóc tách, cung cấp khối lượng dự toán

Chuyên viên kiểm soát Thiết kế Cơ điện

Mô tả công việc: Kiểm soát thiết kế bản vẽ hệ thống điện, báo cháy,

Chuyên viên kiểm soát Thiết kế Kết cấu

Mô tả công việc: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ thiết kế của thầu

Thư ký – Phiên dịch Tiếng Anh của dự án

Mô tả công việc: Dịch thuật các hồ sơ tài liệu kỹ thuật của Dự

Chỉ huy trưởng M&E

• Nhiệm vụ chính: 1. Tổ chức triển khai thi công các dự án MEP;

Nhân viên nhân sự

* Mô tả công việc 1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn