DELTA Group bàn giao điểm trường vùng sâu tại Con Cuông

Mới đây, DELTA Group đã tổ chức Lễ bàn giao điểm trường tại bản Đồng