DELTA GROUP CẤT NÓC DỰ ÁN FPT PLAZA 2

Vào ngày 13/07/2022, Tổng thầu DELTA Group đã phối hợp cùng Chủ đầu tư Công

DELTA Group khởi động dự án Tòa nhà chung cư FPT Plaza 2

Vào ngày 16/03/2021, DELTA Group cùng chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đô thị