Headquarters of Saigon Newport Corporation

Project name Head office of Saigon Newport Corporation
Chủ đầu tư Saigon Newport Corporation
Giá trị *** billions
Gói thầu Foundation and Basement Works
Khởi công March, 2017
Địa điểm No.722, Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

Bài viết liên quan