DELTA Group lọt TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2020

Ngày 08/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Công ty