Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Mở rộng Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội

Chủ đầu tư Bệnh viện Việt Pháp
Giá trị 206 tỷ
Gói thầu Kết cấu và kiến trúc
Khởi công 05/2016 - 09/2018
Địa điểm Phương Mai, Hà Nội