Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Cải tạo nâng cấp Bệnh viện nhi quốc gia

Chủ đầu tư Tổ chức đông tây hội ngộ
Giá trị 71 tỷ
Gói thầu Hợp đồng A, B, C, D
Khởi công 12/2007 - 04/2010
Địa điểm Đê La Thành, Hà Nội