Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Bệnh viện Vinmec Times City

Chủ đầu tư Vingroup
Giá trị 318 tỷ
Gói thầu Móng, tầng hầm và phân thân
Khởi công 01/2011 - 11/2011
Địa điểm Times City 460 Minh Khai