Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ

Chủ đầu tư Công ty TNHH quản lý phát triển Đá Đỉnh Vòm
Giá trị 14 tỷ
Gói thầu Cọc khoan nhồi
Khởi công 07/2007 - 10/2007
Địa điểm Chùa Hà, Hà Nội