Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Trụ sở Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Chủ đầu tư Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
Giá trị *** tỷ
Gói thầu Phần ngầm
Khởi công 03/2017
Địa điểm Số 722, Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.