Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Toà nhà Ventosa

Chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tân Thành
Giá trị 130 tỷ
Gói thầu Phần hầm và phần thân
Khởi công 2017
Địa điểm 66 Tân Thành, Phường 12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh