Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án The Artemis

Chủ đầu tư Công ty cổ phần ACC Thăng Long
Giá trị 377 tỷ
Gói thầu Kết cấu phần ngầm và phần thân
Khởi công 05/2015
Địa điểm 3 Lê Trọng Tấn, Đống Đa, Hà Nội