Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Mở rộng Cục Tần Số Vô Tuyến Điện

Chủ đầu tư Cục tần số vô tuyến điện
Giá trị 416 tỷ
Gói thầu Móng, 03 tầng hầm và phần thân, hoàn thiện 27 tầng
Khởi công 11/2012
Địa điểm 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội