Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Minh Hoa Tower

Chủ đầu tư Công ty TNHH xây dựng công nghiệp Olympia
Giá trị 14 tỷ
Gói thầu Móng cọc khoan nhồi
Khởi công 07/2016 -12/2016
Địa điểm 174 Thái Hà, Hà Nội