Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Coninco Tower

Chủ đầu tư Coninco
Giá trị 127 tỷ
Gói thầu Phần thô
Khởi công 2017
Địa điểm 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội