Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Capital Building

Chủ đầu tư Công ty TNHH Thủ Đô II
Giá trị 56 tỷ
Gói thầu Kết cấu phần ngầm, 05 tầng hầm
Khởi công 02/2010 - 01/2011
Địa điểm 41 Hai Bà Trưng