Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Sailing Bay Ninh Chữ

Chủ đầu tư Crystal Bay
Giá trị **** tỷ
Gói thầu Tổng thầu thi công
Khởi công 09/12/2021
Địa điểm tỉnh Ninh Thuận