Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Vinpearl Phú Quốc

Chủ đầu tư Vingroup
Giá trị 452 tỷ
Gói thầu Kết cấu và kiến trúc Casino Vinpearl Phú Quốc
Khởi công 08/2016 - 03/2017
Địa điểm Phú Quốc