Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án The Empire Cocobay Đà Nẵng

Chủ đầu tư Tập đoàn Empire
Giá trị *** tỷ
Gói thầu Nhà quản lý vận hành Cocobay + Garden Bay 11
Khởi công 04/2017
Địa điểm Đà Nẵng