Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Lotte Hanoi

Chủ đầu tư Lotte
Giá trị 58 tỷ
Gói thầu Cọc khoan nhồi của Công trình 65 tầng
Khởi công 12/2007 - 07/2008
Địa điểm 56 Liễu Giai, Hà Nội