Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án TT Huấn luyện và đào tạo Viettel Hòa Lạc ( GĐ 3)

Chủ đầu tư Viettel
Giá trị 74 tỷ
Gói thầu
Khởi công Vd : Năm 2016
Địa điểm Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội