Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án The Filmore Đà Nẵng

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore
Giá trị
Gói thầu Tổng thầu thi công
Khởi công Tháng 10, 2020
Địa điểm Phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng