Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Vipco Tower

Chủ đầu tư Vipco
Giá trị 173 tỷ
Gói thầu Thầu chính
Khởi công 12/2008 - 10/2010
Địa điểm 37 Phan Bội Châu, Hải Phòng