Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Discovery Complex

Chủ đầu tư Kinh Đô
Giá trị 160 tỷ
Gói thầu Cọc khoan nhồi
Khởi công 03/2012 - 09/2012
Địa điểm 302 Cầu Giấy, Hà Nội