DELTA GROUP HOÀN THÀNH “THẦN TỐC” NHÀ MÁY PIN VINES

Chỉ sau hơn nửa năm thi công “thần tốc”, dự án Nhà máy sản xuất