VUI HỘI TRUNG THU HAI MIỀN CÙNG CÁC “DELTA NHÍ”

Khác với những năm trước, Trung thu của các em bé “nhà DELTA” tại miền