Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Mở rộng Bệnh viện phụ sản TW

Chủ đầu tư Bệnh viện phụ sản trung ương
Giá trị 103 tỷ
Gói thầu Thầu chính
Khởi công 12/2009
Địa điểm 43 Tràng Thi, Hà Nội