Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án VCCI Tower

Chủ đầu tư Công ty TNHH Sartun
Giá trị 120 tỷ
Gói thầu Phần ngầm
Khởi công 06/2007 - 07/2008
Địa điểm 9 Đào Duy Anh, Hà Nội