Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel

Chủ đầu tư Viettel
Giá trị 87 tỷ
Gói thầu Kết cấu và kiến trúc
Khởi công 12/2014 - 04/2016
Địa điểm Hòa Lạc