Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Trụ sở tòa án nhân dân tối cao

Chủ đầu tư Tòa án nhân dân tối cao
Giá trị xxx tỷ
Gói thầu Nhà thầu thi công
Khởi công Tháng 9/2019
Địa điểm 43 Hai Bà Trưng, tp.Hà Nội