Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Tòa nhà Kinh Đô

Chủ đầu tư Công ty TNHH Kinh Đô
Giá trị 216 tỷ
Gói thầu 2 tầng hầm và 31 tầng nổi
Khởi công 02/2004 - 09/2006
Địa điểm 93 Lò Đúc