Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án QMS Tower

Chủ đầu tư QMS JSC
Giá trị *** tỷ
Gói thầu Phần Ngầm
Khởi công 03/2017
Địa điểm Tỗ Hữu, Đại Mỗ, Hà Nội