Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án D’. Le Roi Soleil – Quảng An

Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh
Giá trị 750 tỷ
Gói thầu Móng, 6 tầng hầm và 3 tòa nhà.
Khởi công 07/2015
Địa điểm 02 Đặng Thai Mai, Quận Tây Hồ,