Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Bitexco Financial Tower

Chủ đầu tư Bitexco
Giá trị 192 tỷ
Gói thầu Móng và 3 tầng hầm của tòa tháp 68 tầng
Khởi công 01/2007 - 05/2009
Địa điểm Ngô Đức Kế, Q1, HCMC