Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án TT huấn huyện và đào tạo Viettel (gđ2)

Chủ đầu tư Viettel
Giá trị 110 tỷ
Gói thầu Xây dựng giảng đường và văn phòng
Khởi công 8/2016
Địa điểm Thạch Thất, Hòa Lạc, Hà Nội