Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án TTTM Chợ Cửa Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển mỹ thuật Hà Nội
Giá trị 36 tỷ
Gói thầu Móng và 04 tầng hầm
Khởi công 12/2007 - 08/2008
Địa điểm Phố Cửa Nam, Hà Nội