Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Sky City

Chủ đầu tư Công ty TNHH Hanotex
Giá trị 1300 tỷ
Gói thầu Tổng thầu
Khởi công 05/2007 - 04/2011
Địa điểm 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội