Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Khu đô thị AMC – EL DORADO Quảng Thành, Thanh Hóa

Chủ đầu tư Công ty cổ phần phát triển AMC Toàn Cầu
Giá trị
Gói thầu Tổng thầu thi công
Khởi công Ngày 21 tháng 1 năm 2021
Địa điểm Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa