Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Hateco Laroma Láng Thượng

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Hateco Thăng Long
Giá trị xxx tỷ
Gói thầu Nhà thầu chính hạng mục hoàn thiện
Khởi công 2021
Địa điểm Lô số 4A, phường Láng Thượng, Hà Nội