Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án D’ELDORADO II

Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh
Giá trị
Gói thầu 03 tầng hầm và 27 tầng nổi
Khởi công 3/2018
Địa điểm Phú Thanh