Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Xi măng Vissai Ninh Bình – Giai đoạn 2

Chủ đầu tư The Vissai Group
Giá trị 215 tỷ
Gói thầu Cọc khoan nhồi
Khởi công 06/2008 - 10/2008
Địa điểm Tam Điệp, Ninh Bình