Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình

Chủ đầu tư The Vissai Group
Giá trị 62 tỷ
Gói thầu Cọc khoan nhồi
Khởi công 10/2005 - 12/2005
Địa điểm Ninh Bình