Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Nhà máy nhiệt điện thái bình 2

Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí
Giá trị *** tỷ
Gói thầu Cọc khoan nhồi
Khởi công 2014
Địa điểm Thái Bình