Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Công ty cơ khí Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty cơ khí Hà Nội
Giá trị 100 tỷ
Gói thầu Nhà xưởng cơ khí
Khởi công 2012
Địa điểm Thuận Thành, Bắc Ninh