Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Nhà máy xử lý khí Dinh Cố

Chủ đầu tư Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
Giá trị 3 triệu đô
Gói thầu
Khởi công Năm 2002
Địa điểm Nam Côn Sơn, Vũng Tàu