CÔNG CỤ TẠO CHỮ KÝ

Nhằm tạo sự đồng bộ mẫu chứ ký email cho toàn cán bộ công ty. Phòng truyền thông ra mắt trang tạo chữ kí Delta


Lưu ý : truy cập bằng máy tính và thực hiện, công cụ không hỗ trợ trên mobile. Hãy xem video để biết cách thao tác. Xin chân thành cảm ơn


Hướng dẫn:

1. Nhập đầy đủ thông tin cần thiết vào các ô.
=> Click tạo chữ ký
2. Sau khi tạo xong chữ ký => Copy toàn bộ nội dung trong ô => Paste vào phần chữ ký trong cài đặt của Email.
--

Best Regards,

Hanoi Office: 81 Lac Trung Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi, Vietnam.

SaiGon Office: 4th Floor, No9 D2 Street, Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC

Website: www.deltagroup.vn

Phone : +84(24) 3821 7885

Email : info@deltagroup.vn

Facebook : fb.com/deltagroupvietnam

The content of this e-mail and any attachment is private and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any use, disclosure, copying or forwarding of this e-mail and/or its attachments is unauthorised. If you have received this e-mail in error please notify the sender by e-mail or telephone and delete this message and any attachments immediately from this system.
We cannot accept any liability for any loss or damage sustained as a result of software viruses. Although we carry out extensive virus checking of all emails, it is your responsibility to carry out such virus checking as you deem necessary before opening any email or attachment.