Danh Mục icon-category

Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-Tòa-T10

Cho thuê chung cư Times City Tòa T10

Cho thuê căn hộ chung cư Times City tòa T10 tất cả các loại diện tích từ 80m2 - 90m2 - 106m2 - 115m2. Giá cho thuê Times City T10 từ 700$/tháng. Liên hệ : 0961 343 797 để tư…
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-Tòa-T18

Cho thuê chung cư Times City Tòa T18

Cho thuê các căn hộ thuộc khu chung cư Times City tòa T18 diện tích từ 73m2 - 82m2 - 92m2 - 111m2. Giá cho thuê Times City T18 từ 700$/tháng mời bạn liên hệ : 0961 343 797
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-Tòa-T15

Cho thuê chung cư Times City Tòa T15

Cho thuê các căn hộ chung cư Times City tòa T15 các loại diện tích từ 82m2 - 92m2 - 111m2. Giá cho thuê Times City T15 từ 700$/tháng. Liên hệ : 0961 343 797
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-Tòa-T11

Cho thuê chung cư Times City Tòa T11

Cho thuê căn hộ chung cư Times City tòa T11 các loại diện tích 80m2 - 90m2 - 106m2 - 115m2. Nếu bạn cần giá cho thuê Times City T11 từ 700$/tháng trở xuống bạn cần liên hệ sớm :…
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-Tòa-T9

Cho thuê chung cư Times City Tòa T9

Cho thuê tất cả các căn hộ chung cư Times City tòa T9 diện tích từ 48m2 - 72m2 - 92m2 - 107m2. Giá cho thuê Times City T9 từ 600$/tháng. Liên hệ : 0961 343 797
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-Tòa-T8

Cho thuê chung cư Times City Tòa T8

Cho thuê căn hộ chung cư Times City Tòa T8 diện tích 80m2 - 90m2 - 106m2 - 115m2. Giá cho thuê Times City T8 từ 550$/tháng liên hệ : 0961 343 797
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-tòa-T7

Cho thuê chung cư Times City Tòa T7

Cho thuê tất cả các căn hộ trong chung cư Times City Tòa T7 của Vingroup diện tích từ 75m2 - 87m2 - 110m2. Giá cho thuê Times City T7 từ 600$/tháng. Liên hệ với mình để nhận tư vấn…
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-tòa-T6

Cho thuê chung cư Times City Tòa T6

Cho thuê căn hộ chung cư Times City tòa T6 diện tích từ 75m2 - 87m2 - 90m2 - 110m2. Giá cho thuê Times City T6 từ 500$/tháng. Liên hệ : 0961 343 797
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-tòa-T5

Cho thuê chung cư Times City Tòa T5

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ chung cư Times City tòa T5 diện tích từ 75m2 - 87m2 - 90m2 - 110m2. Giá cho thuê Times City T5 từ 700$/tháng,…
Cho-thuê-căn-hộ-Times-City-tòa-T4

Cho thuê chung cư Times City Tòa T4

Cho thuê các căn hộ trong chung cư Times City Tòa T4 diện tích từ 75m2 - 90m2 - 94m2 - 110m2. Giá cho thuê Times City T4 từ 500$/tháng, Liên hệ : 0961 343 797
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-tòa-T3

Cho thuê chung cư Times City Tòa T3

Cho thuê các căn hộ chung cư thuộc khu tổ hợp thương mại và dịch vụ Times City tòa T3 diện tích từ 95m2 - 108m2 - 116m2. Giá cho thuê Times City T3 từ 700$/tháng : 0961 343 797
Cho-thuê-căn-hộ-chung-cư-Times-City-tòa-T2

Cho thuê chung cư Times City Tòa T2

Cho thuê căn hộ chung cư Times City thuộc tòa T2 diện tích từ 95m2 - 97m2 - 108m2 - 116m2. Giá cho thuê các căn hộ Times City T2 từ 700$/tháng liên hệ : 0961 343 797
icon-gotop